1111111111111
2222222222222
OK
Mezőnagymihály címere
MEZŐNAGYMIHÁLY
MEZŐNAGYMIHÁLY

Mezőnagymihály Község Önkormányzata

A „közalkalmazottak jogállásáról szól” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet
Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha magasabb vezetői pozíció
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege

teljes munkaidős

A vezetői megbízás idő tartama

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16.-2023.08.15.-ig szól

A munkavégzés helye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3443 Mezőnagymihály, Kossuth utca 58.

A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó tényleges feladatok

Az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján, a feladatellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, magasabb vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek

  • főiskolai végzettség
  • óvodavezetői munkakörben szerzett vezetői tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

óvodavezetői munkakörben szerzett, legalább 5 év tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

  • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
  • intézményvezetésre vonatkozó program
  • Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez, nyilatkozatok: pályázatának nyílt vagy zárt ülésen tárgyalásáról, nem fenn Kjt. szerinti összeférhetetlenség, vagyonnyilatkozat-tételt vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje 2018. augusztus 1.

A pályázatok benyújtásának módja

  • Postai úton a pályázatnak a Mezőnagymihály Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3443 Mezőnagymihály, Kossuth utca 56.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: MnH/790/2018 valamint a munkakör megnevezését, óvodavezető.
  • Személyesen: Némethné Kovács Andrea, 3443 Mezőnagymihály, Kossuth utca 56.

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A nevelőtestület, a köznevelési törvény 83.§ (4) bekezdésében nevesített közösségek és szervezetek véleményének beérkezését követően a képviselő testület ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje:

2018. augusztus 15.