1111111111111
2222222222222
OK
Mezőnagymihály címere
MEZŐNAGYMIHÁLY
MEZŐNAGYMIHÁLY


Felhívás téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos igénybejelentés benyújtására

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gázfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A 1364/2018. (VII.27.) Korm. Határozat alapján háztartásonként egy igénybejelentő lap nyújtható be az önkormányzatnál 2018 október 15. napjáig, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás ahol amely a a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz aki a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült. (Gázszámlából történő 12.000 Ft-os jóváírás.)

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénybejelentő nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatalban lehet átvenni, Az igénylés további feltétele a bejelentett lakó-vagy tartózkodási hely igazolását szolgáló lakcímkártya bemutatása.

Az igénybejelentés feltételeinek részletes leírása, az igénybejelentő lap, és az adatkezelési tájékoztató az alábbi linkeken elérhető és letölthető PDF formátumban